بگرد، کشف کن، به اشتراک بگذار

ما بهت کمک میکنیم تا اتفاق های خوب اطرافت رو پیدا کنی

درباره مارکوشیال

راحت بگرد و پیدا کن

هر روز کلی اتفاق خوب توی مارکوشیال میتونی پیدا کنی و بهش بپیوندی و یه روز خاطره انگیز رو برای خودت رقم بزنی

درباره مارکوشیال

ایونت خودت رو بساز

در کنار پیوستن به ایونت ها ی دیگران میتونی ایونت خودت رو بسازی و شادیت رو با دوستات و بقیه به اشتراک بزاری

درباره مارکوشیال

دوست های جدید پیدا کن

توی این ایونت ها میتونی کلی دوست جدید پیدا میکنی که مثل تو فکر میکنن و علاقه مندی هاشون هم با تو یکی هست