آموزش ریاضی

توسعه فردی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
  • شنبه ۳۰ بهمن 15:00

   تاریخ شروع

  • 1 ساعت

   مدت زمان

   • رایگان
   • 10/10  ظرفیت باقیمانده

  مدرس: مبینا محمدی(امروزمی خواهیم باهم فصل چهار اندازه گیری را با هم کار کنیم)

  برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. برای ورود کلیک کنید.