دوره منتورینگ خصوصی 1

توسعه فردی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
  • دوشنبه ۲۱ شهریور 12:00

   تاریخ شروع

  • 2 ساعت

   مدت زمان

  • مشاهده لیست جلسات3 جلسه

   • رایگان
   • 0/1  ظرفیت باقیمانده

  اموزش بازارهای مالی

  برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. برای ورود کلیک کنید.