وبینار رایگان برنامه ریزی کنکور در دوران طلایی نوروز مهندس رضا کیان پور (برنامه ریزی تحصیلی)- 17 اسفند 1399 ساعت 16

توسعه فردی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
  • یکشنبه ۱۷ اسفند 16:00

   تاریخ شروع

  • 2 ساعت

   مدت زمان

   • رایگان
   • 983/1000  ظرفیت باقیمانده