وبینار رایگان معرفی tdcs و نوروفیدبک توسط دکتر شهلا واقف زاده (روانشناسی)-دو شنبه 18 اسفند 1399 ساعت 16

توسعه فردی

برگزارکننده
شرکت کنندگان
  • دوشنبه ۱۸ اسفند 16:00

   تاریخ شروع

  • 2 ساعت

   مدت زمان

   • رایگان
   • 982/1000  ظرفیت باقیمانده