هاله قربانی

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

هاله قربانی

IDhalicandle

هاله قربانی هستم. شمع دست ساز با وکس های طبیعی می سازم. علاقه مند به شرکت در ایونت های هنری مربوط به حوزه کاری ام هستم.

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد