نغمه کشاورز

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

نغمه کشاورز

IDkidsocado

فرزندان با ارزش ترین دارایی های پدر و مادرها هستند, ما تنها برای حفاظت از فرزندانمان حاضریم از خودمان هم بگذریم! در دنیای به سرعت رو به رشد امروز, انسان در اکثر زمینه ها به توسعه جدید دست یافته است. مثلاً در زمینه تکنولوژی یا پزشکی… ، اما متاسفانه در زمینه پرورشِ نسل آینده که بخشی کوچک از جمعیت امروز و کل جمعیت فردا را تشکیل می دهند، هنوز سیستم آموزشی و ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ دیگر رسانه ها به روز رسانی نشده اند. عده ای از والدین با بهره گیری از راه هایی که بدون تکیه به علم به روز شده انسان شناسی است و تنها با اتکا بر روشهایی که یا تماماً منطبق بر اساس آموزشهای پدر و مادرانشان و یا کاملاً بر خلاف آن است ، با فرزندانشان برخورد میکنند. اما آیا این روشها بهترین شیوها برای پرورش با ارزش ترین داراییهای ما هستند؟ به شما تبریک میگویم ! این که اکنون شما این مطالب را می خوانید، بدین معناست که پرورش جگر گوشه تان برایتان بسیار مهم است. رسالت کیدزوکادو انتقال آگاهی به پدر و مادران، معلمان، مسئولان و تمامی افرادی است که به نوعی با آیندگان این مرز و بوم در ارتباط اند و این امر تنها با آگاهی از روشهای نوین پرورشی دنیا و به کارگیری فنون روانشناسی مدرن و اثبات شده جهانی میسر است. کلاب فرزندپروری کیدزوکادو هیچ گاه از کلمه تربیت استفاده نمیکند و به پرورش و راهنمایی معتقد است. تمام سعی من بر این است که با استفاده از تجربیات شخصی و تحقیقات و مطالعات بسیاری از بزرگان ، اسباب پرورش کودکی شاد و آینده ساز را برای شما فراهم آورم. البته بیشتر این تجربیات دست دوم بوده ! و پس از استفاده شخصی خودم برای پرورش فرزندم و نتیجه گرفتن، به شما انتقال پیدا می کنند. کلاب کیدزوکادو در ژانویه 2016 با نام فرزندراه شروع به کار کرد. همزمان در کانادا و ایران به فعالیت خود که کمک به مادران و پدران برای داشتن فرزند موفق و خانه آرام است ادامه می دهد. شعار ما این است فرزندموفق - والدین خوشحال و خانه آرام حق همه خانواده هاست. نغمه کشاورز Once upon a time, There was a 27-year-old woman who got a very bad headache. Her doctor sent her for a test and when she was waiting for bad news of a possible disease, The Doctor gave her the best news in her life. She was pregnant. She got very happy and scared at the same time. She scared of responsibility on her shoulder. She thought the life, future, and destiny of a human, now, is in her hand. She did not know anything about that. She never ever had that such big responsibility before. She turned her laptop on and googled ” HOW TO RAISE A BABY?” and the journey began! My husband is my biggest support on this joyful journey and together we raise a very responsible, happy, attentive successful, and confident boy name ARSHIA. Arshia is an author. He is the winner of the award of the NV Writers association for 2 years and he wrote 5 books until now. His first book was written when he was 8 years old. He is a violin player. He is also a very fun boy and learned to run his business and market his books. For my husband and me, Arshia is the most impressive and proud result of our marriage and encourages us to be productive. I believe he is the most highlighted part of my work’s and life’s resume. About Naghmeh Keshavrz - Bachelor's degree in the majors of Economics - Master's in the psychology of the National University of San Diego. - Certified educator of Gottman Institution. (Bringing Baby Home) - Author of 4 books in Farsi and English - Author of and newsletters in Canadian Portals. - Instructor and founder of FarzandRAh Organization a Parenting School in Iran. - Instructor and founder and parent’s educator of KidsOcado. - An active member and Board of directors and board of advisory of Save a Child International Foundation. - Founder and Editor in Chief of Kidsocado Publishing House in Canada. - Founder of Kidsocado parenting Club In Canada. - Founder of course land in Canada. - 24/7 MOM.

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد