یونس پیرزاده

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

یونس پیرزاده

IDpirzadx

شهر پر است از آدمهای مهم و موفقی که می خواهند خاص باشند، در این هیاهوی به رخ کشیدن سواد و ثروت، معمولی بودن هنر بسیار بزرگی است. در این میانه ، من هم یک مرد بسیار عادی ام، با قلبی پر از روح میهن پرستی و اندیشه ای سرشار از خردگرایی. شاهنامه، کتاب نیاکان را گاهی ورق می زنم و از خواندن خاطرات پهلوانان و جوانمردان لذت می برم. تماشای شهر از بالای کوه و خانه هایی که مانند قوطی کبریت به نظر می رسند هم خیلی دیدنی است. روزها به مردم سرزمین ام خدمت و ازشون حمایت می کنم و شب ها اگر هوا تمیز و صاف باشد به تماشای تعقیب و گریز صورتهای فلکی در آسمان می نشینم.

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد