سعید حشمتی

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

سعید حشمتی

IDsaeed.heshmati.ent

متخصص حوزه کارآفرینی سازمانی، بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مرکان، دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران، مدرس و مشاور کسب و کار

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد