امین رحمتی

امین رحمتی

ID-

دنبال کنندگان

12

دنبال شوندگان‌

1

امین رحمتی فردی اهل رشد و یادگیری کمک می کنم که افراد از دام اهمال کاری و تنبلی بیان بیرون و وارد مسیر اقدام و عمل شوند و زندگی رویایی خودشان را خلق کنند

32نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد