ریحانه

ریحانه

IDriri77

دنبال کنندگان

9

دنبال شوندگان‌

0

در حال حاضر لیسانس گرافیک میخونم و در مجتمع چاپ و طراحی مشغول به کارم و به هنر علاقه زیاد دارم
نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد