مریم گشتی

مریم گشتی

ID-

دنبال کنندگان

4

دنبال شوندگان‌

2

45 سالمه تحصیلاتم فوق لیسانس در رشته کسب و کار هست کارمند شرکت خصوصی هستمنتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد