حامد برمخ‌شاد

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

حامد برمخ‌شاد

ID-

مدرس زبان‌های انگلیسی، آلمانی، هلندی و اسپانیایی مترجم آژانس‌های مسافرتی و گردشگران نرم‌افزار خوندم و علاقه شدیدی به طراحی نرم افزار سیستمی دارم

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد