دیدگاه دیگران در مورد sensi cafe

مثبت

یه کافه با محیط جذاب و منوی متنوع👍