دکتر محمود پیروزنیا

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

دکتر محمود پیروزنیا

ID-

مدرس، مولف و محقق تخصصی مهندسی نقشه برداری و ژئودزی.

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد