امین رحمتی

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

امین رحمتی

ID-

امین رحمتی فردی اهل رشد و یادگیری کمک می کنم که افراد از دام اهمال کاری و تنبلی بیان بیرون و وارد مسیر اقدام و عمل شوند و زندگی رویایی خودشان را خلق کنند

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد