مهدی زارع

دنبال کنندگان

-

دنبال شوندگان‌

-

مهدی زارع

ID-

فوق لیسانس مهندسی فیزیک، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در زمینه توسعه فردی و اختراعات

بیشتر..

نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد