Mohsen Taraghi

Mohsen Taraghi

IDdr. mohsen taraghi

دنبال کنندگان

47

دنبال شوندگان‌

0

مبتکر روش فن T-coding، روش سریع یادگیری لغت و روش فن ترجمه ترجمه شاخه ای مدرس برتر دانشگاه های علامه و تهران
نتایج بیشتری یافت نشد

نتایج بیشتری یافت نشد

    (
  • 0 مثبت
  • 0منفی
  • 0خنثی
  • 0
  • )

    نتایج بیشتری یافت نشد